Phê duyệt Kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 3538/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch xây dựng trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Thiết kế và xây dựng Trang thông tin điện tử của Vụ Gia đình hoạt động độc lập có tên miền riêng và tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường phổ biến pháp luật; giới thiệu các thành tựu trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tạo ra diễn đàn cho công chức công tác trong lĩnh vực gia đình và những cá nhân, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình có thể tiếp nhận các thông tin chính thống, trao đối, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao tầm ảnh hưởng của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là một website được xây dựng theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thực thi nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 và đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; giúp cho công tác quản lý nhà nước, lưu giữ cơ sở dữ liệu chuyên ngành về gia đình; kết nối và chia sẻ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, nâng cao năng lực của các công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, văn minh. Tạo sự liên kết trang thông tin điện tử về gia đình tới các trang web của các tổ chức văn hóa, chính trị có lĩnh vực hoạt động liên quan, đặc biệt là của 63 tỉnh, thành.
Nội dung của trang thông tin điện tử bao gồm những thông tin chung; Hoạt động - sự kiện; Chương trình, chiến lược; Các ngày kỷ niệm; Đề án, mô hình; Nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Truyền thông, tư vấn; Dịch vụ công về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình…
T.H 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác