Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử về thư viện Bộ

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử về thư viện Bộ - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3416/QĐ-BVHTTDL ngày 08/10 của Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử về thư viện Bộ.
Việc thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử của Vụ Thư viện độc lập và tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thư viện; tăng cường phổ biến pháp luật; giới thiệu các thành tựu trong lĩnh vực thư viện; tạo ra diễn đàn cho công chức, viên chức thư viện có thể tiếp nhận các thông tin chính thống, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao tầm ảnh hưởng của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện trong và ngoài nước.
Trang thông tin điện tử về thư viện là một website được xây dựng theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; giúp cho công tác quản lý nhà nước, lưu giữ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thư viện; kết nối và chia sẻ giữa các thư viện, nâng cao năng lực của các thư viện phục vụ cộng đồng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo sự liên kết trang thông tin điện tử về thư viện tới các trang web của các tổ chức văn hóa, chính trị có lĩnh vực hoạt động liên quan.
Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện.
Dự kiến tháng 12 sẽ khánh thành trang thông tin điện tử của Vụ Thư viện.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác