Phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2016

Phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2016 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Quyết định số 1629/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2016.
Theo đó, nhiệm vụ môi trường: “Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Bình Thuận” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 30/6/2016.
Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, phối hợp cùng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận.
Theo báo cáo của Trung tâm quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Thuận, năm 2015, chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và nước biển của tỉnh Bình Thuận đạt kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, với xu hướng hoạt động du lịch của tỉnh ngày càng phát triển cũng kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nói chung, đặc biệt là môi trường du lịch, môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; môi trường trong tổ chức lễ hội, sự kiện... và đã để lại nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của khu vực cũng như cả nước.
Vì vậy, việc mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường nói chung và môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thê thao và du lịch nói riêng tại tỉnh Bình Thuận, cũng như các tỉnh lân cận là rất cần thiết nhằm góp phần xây dựng nơi đây trở thành khu vực có môi trường xanh - sạch - đẹp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành của các tỉnh lân cận, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác quản lý, nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.
Nội dung lớp tập huấn: Phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan (Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT và Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015...); Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Bình Thuận.
Khung chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ phát huy giá trị di tích; Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thế thao và du lịch theo quy định của pháp luật; Kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ thực tiễn của các địa phương (nơi tổ chức tập huấn); Khảo sát thực tế tại địa phương nơi tiến hành tổ chức lớp tập huấn; Thảo luận, viết thu hoạch.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ ở cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư; đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác bảo vệ môi trường văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung vào hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác