Phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS, SV các trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS, SV các trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 1802/QĐ-BVHTTDL ngày 3/6 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2017.
Theo đó, mục đích của phong trào thi đua giai đoạn 2015-2017 nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua; làm sâu sắc hơn nữa nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ VHTTDL làm theo lời Bác, thể hiện qua các mặt tu dưỡng đạo đức, nhân cách, đẩy mạnh học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giữ gìn kỷ luật, rèn luyện thân thể, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của toàn ngành VHTTDL.
Các nội dung cụ thể:
1. Nỗ lực rèn đức, luyện tài, xây dựng phong cách và lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc: Đẩy mạnh học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật, lòng tự hào tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng, truyền thống của ngành, qua đó hun đúc lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, đoàn kết, sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khẳng định phong cách và lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước.
2. Gương mẫu cháp hành và nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước: Học sinh, sinh viên gương mẫu đi đầu trong chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng, nhất là của thanh niên, sinh viên đối với việc chấp hành và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giáo dục, Luật Thanh niên.
3. Nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập, củng cố hành trang kiến thức cho bản thân: Tích cực đổi mới, sáng tạo, tăng cường áp dụng các phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ hiện đại, khai thác tối đa lợi thế của công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng học tập; phát huy vai trò của Câu lạc bộ, đội, nhóm học tập…
4. Đẩy mạnh rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để phụng sự Tổ quốc: Nâng cao ý thức rèn luyện thân thể với phương châm mỗi học sinh, sinh viên tập luyện thường xuyên ít nhất 01 môn thể thao, đảm bảo sức khỏe, thể lực tốt để phụng sự Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công đề án nâng cao sức khỏe và tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
5. Tăng cường các hoạt động tình nguyện vì đất nước, vì cộng đồng, vì tương lai: Tích cực tham gia các phong trào và hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phát động, vì cộng đồng với phương châm thường xuyên, chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy tối đa kiến thức chuyên môn được đào tạo, tập trung vào các khu vực còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành và những vấn đề đang được dư luận quan tâm.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác