Phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục

(Cinet)- Văn bản số 4349/BVHTTDL-TV ngày 27/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục.
 
Phối hợp triển khai chế độ báo cáo thống kê đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: lib.hce.edu.vn)

Thông tin, số liệu về thư viện trong các cơ sở giáo dục là một nội dung trong chế độ báo cáo thống kê hàng năm áp dụng đối với bộ, ngành. Những năm qua, chế độ báo cáo này chưa được triển khai toàn diện, số liệu tách rời riêng lẻ, chưa chính xác do hệ thống báo cáo chưa đồng bộ, công tác thống kê chưa được quan tâm, hơn nữa việc báo cáo được giao Bộ VHTTDL chủ trì tổng hợp trong khi đối tượng báo cáo thống kê là các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong hệ thống báo cáo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo cũng chưa có nội dung này.

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thiết thực của văn bản khi ban hành, Bộ VHTTDL gửi hồ sơ và trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với thư viện trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; phối hợp cung cấp thông tin báo cáo thống kê gửi Bộ VHTTDL để tổng hợp theo quy định.

Để công tác phối hợp đạt được kết quả thiết thực và hỗ trợ có hiệu quả, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tiếp nhận các ý kiến, khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thống nhất cách giải quyết.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác