Phối hợp, triển khai công tác gia đình

Phối hợp, triển khai công tác gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Kế hoạch liên ngành số 1487/KH-CĐVCVN-BVHTTDL ngày 16/4 về việc phối hợp, triển khai công tác gia đình giữa Bộ VHTTDL và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2015.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Công đoàn Viên chức Việt Nam về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức , viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Bộ VHTTDL phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng Kế hoạch phối hợp, triển khai công tác gia đình năm 2015.
Mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL về gia đình và công tác gia đình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2011-2015, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức 02 Hội nghị tập huấn tại Hà Nội (hoặc Bắc Ninh) và khu vực Tây bắc (dự kiến tổ chức tại tỉnh Lào Cai).
Hội nghị tập huấn tại Hà Nội (hoặc Bắc Ninh) sẽ tổ chức trong 02 ngày vào quý II năm 2015.
Hội nghị tập huấn tại Tây bắc tổ chức trong 03 ngày vào quý III năm 2015.
Mỗi Hội nghị khoảng 180 đến 200 học viên.
Nội dung tập huấn: Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước (Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; phổ biến, tuyên truyền các văn bản mới của Đảng và Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; phổ biến những nội dung cơ bản Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Đề án các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm); Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ VHTTDL còn phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2015, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai tổ chức chương trình để có phương hướng cho các năm tiếp theo. Họp sơ kết sẽ diễn ra vào Quý IV năm 2015 tại Công đoàn Viên chức Việt Nam.
T.H   
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác