Phú Thọ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020.

Phú Thọ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020. - ảnh 1
Lễ hội Đền Hùng  (ảnh: Hà Tuấn)
 
(Cinet)- Văn bản số 252/BVHTTDL-TCDL ngày 25/01 của Bộ VHTTDL về việc Phú Thọ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020.
Về đề nghị của tỉnh Phú Thọ xin được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 tại công văn số 4579/UBND-VX1 ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Phú Thọ trong việc đề xuất sơ bộ ý tưởng đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020, là năm tỉnh Phú Thọ và cả nước tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, trong đó gắn liền với Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ được tổ chức theo nghi lễ cấp quốc gia (Quốc giỗ) tại tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính Phủ. Đây là cơ hội để tỉnh Phú Thọ phát huy thế mạnh là địa bàn trọng điểm phát triển du lịch thuộc Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.
Để có cơ sở phối hơp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020, đề nghị tỉnh Phú Thọ xây dựng Đe án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020, trong đó cần chú trọng, tập trung việc tố chức Năm Du lịch quốc gia phải đảm bảo tính liên vùng, liên địa phương, với sự tham gia của nhiều tỉnh/thành trong cả nước, với trọng tâm các hoạt động, sự kiện tại Phú Thọ, đảm bảo tính kế thừa và phát huy giá trị liên kết phát triển du lịch giữa các khu vực, vùng miền đã được triển khai rất tích cực, hiệu quả tại các Năm Du lịch quốc gia vừa qua. Cụ thể:  tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tổ chức sự kiện, các mô hình tổ chức Năm Du lịch quốc gia của các tỉnh/thành đã đăng cai tổ chức thành công.
Tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp phát triển du lịch. Gắn liền việc xúc tiến, chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ...
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác