Phương án quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rùng kết họp trồng rừng và bảo vệ rừng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Phương án quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rùng kết họp trồng rừng và bảo vệ rừng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. - ảnh 1
Thác Datanla - Đà Lạt (Ảnh: Internet)
(Cinet)-  Văn bản số 936/BVHTTDL-DSVH ngày 22/3 của Bộ VHTTDL về Phương án quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rùng kết họp trồng rừng và bảo vệ rừng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 783/UBND- XD2 ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị thỏa thuận phương án quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp trồng rừng và bảo vệ rừng thuộc khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Thác Datanla, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất phương án quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rừng, xây nhà nghỉ chuyên gia trong khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Thác Datanla.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
Đề nghị thống nhất tên gọi: Quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp trồng rừng và bảo vệ rừng thuộc khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Thác Datanla, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Nhà nghỉ chuyên gia trong khu vực bảo vệ II của di tích chỉ xây 1 tầng, kiến trúc và màu sắc cần hài hòa với cảnh quan.
Bổ sung ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý và bảo vệ rừng theo quy định.
Quy định sự phối họp trong công tác quản lý, thời gian thực hiện và các hoạt động cụ thế trong khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Thác Datanla phù hợp với quy định về bảo vệ và phát huv giá trị di tích.
Phần căn cứ'pháp lý cần bố sung Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đôi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác