Quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo quy định của Unesco

Quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo quy định của Unesco - ảnh 1
Ủy Ban Di sản thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam
trong công tác quản lý, bảo tồn quần thể Danh thắng Tràng An.
Tuy nhiên cũng đề nghị Việt nam tiếp tục thực hiện việc quản ly
theo đúng quy định của Unesco
(Cinet) – Bộ VHTTDL mới đây đã có công văn số 2297/BVHTTDL-DSVH ngày 14/7 đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo các quy định của Unesco.
Ngày 23/6 vừa qua, Việt Nam vinh dự có thêm 01 di sản thế giới với việc Unesco công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Có thể nói đây chính là sự ghi nhận của Ủy Ban Di sản Thế giới đối với những nỗ lực của Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để cử, cũng như trong việc quản lý, bảo vệ Giá trị Nổi bật Toàn Cầu của Di sản Thế giới – Danh thắng Tràng An. Tuy nhiên, Ủy Ban Di sản cũng đã đưa ra khuyến nghị đối với Việt Nam theo quyết định số 38 COM 8B.14 trong việc quản lý, bảo tồn khu danh thắng đồng thời đề nghị Việt Nam gửi báo cáo kết quả tới Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 01/12/2015, cụ thể:
Khen ngợi Việt Nam đã thực hiện tốc các công việc: Áp dụng các biện pháp bảo vệ bằng pháp lý cao nhất đối với khu di sản trong đó việc xếp hạng 03 khu vực trong khu di sản;
Thực hiện sửa đổi Kế hoạch quản lý và Kế hoạch phân vùng, trong đó ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và đảm bảo công tác bảo vệ di sản được ghi nhận trong quy hoạch chung của tỉnh;
Chuẩn bị một kế hoạch quản lý du lịch hiệu quả, có hiệu lực, nguồn lực đầy đủ và là một phần của Kế hoạch quản lý chung, trong đó có các quy định cụ thể về việc bảo vệ đầy đủ các đặc điểm tự nhiên của di sản, đồng thời thiết lập hạn mức số lượng khách thăm quan đến với di sản theo từng ngày, theo mùa và hàng năm, dựa trên các tiêu chí về sự bền vững sinh thái và sức chưa của khu di sản, đảm bảo việc tận hưởng các gí trị di sản của khách thăm quan;
Thiết lập một cơ quan với nhiệm vụ khẳng định vai trò của Tràng An như một ví dụ điển hình của quá trình cộng đồng thích nghi với sự thay đổi khí hậu;
Để cử khu di sản với ranh giới ghi nhận rõ ràng các kết quả về khảo cổ;
Có sự hỗ trợ ở tầm quốc gia đối với các khu vực tiến hành khảo cổ và bối cảnh cần thiết để tiến hành khảo cổ;
Đảm bảo việc bảo tồn các địa điểm khảo cổ đã được khai quật và chưa được khai quật;
Tăng cường quản lý để đảm bảo công tác bảo vệ và giới thiệu các địa điểm khảo cổ, cũng như các biện pháp quản lý khách thăm quan.
Đề nghị Việt Nam nộp Kế hoạch quản lý và Kế hoạch phân vùng đã được điều chỉnh đến Trung tâm Di sản Thế giới trong đó có kế hoạch quản lý du lịch.
Yêu cầu Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công tác nghiên cứu và các công trình về khảo cổ đang được tiến hành;
Cập nhật kế hoạch quản lý các hoạt động khảo cổ khi có thông tin mới;
Đảm bảo việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý du lịch trong kế hoạch quản lý chung, trong đó có các biện pháp hạn chế tình trạng quá tải và những tác động về môi trường;
Điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản để phù hợp với kế hoạch quản lý các hoạt động khảo cổ và du lịch, đồng thời thường xuyên cập nhật các kế hoạch khi cần thiết;
Điều chỉnh ranh giới của di sản để thể hiện các khu vực và yếu tố phản ánh Giá trị Nổi bật Toàn cầu và đảm bảo tính hiệu quả của vùng đệm bao quanh.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác