Quần thể Di tích Phủ Dầy: Chưa thể xếp hạng di tích quốc gia

Quần thể Di tích Phủ Dầy: Chưa thể xếp hạng di tích quốc gia - ảnh 1
Quần thể di tích Phủ Dầy, Nam Đinh
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có công văn số 3717/BVHTTDL-DSVH ngày 20/10/2014 gửi UBND tỉnh Nam Định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Trước đó, UBND tỉnh Nam Định đã có Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28/7/2014 gửi tới Bộ VHTTDL đề nghị Bộ thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Việc quản lý, bảo vệ Quần thể di tích Phủ Dầy hiện rất phức tạp, chưa thống nhất, việc quản lý nguồn thu còn chưa minh bạch dẫn đến tranh chấp quyền lợi tại các điểm di tích. Trong các lần làm việc trước đây với tỉnh Nam Định, Bộ VHTTDL đã đề nghị cần quy hoạch lại khu vực dịch vụ, bến xe…nhưng đến nay địa phương chưa có điều kiện triển khai, do đó, cảnh quan di tích còn nhếch nhác, lộn xộn. Vì vậy, Bộ VHTTDL thấy rằng chưa nên đặt vấn đề xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể Di tich Phủ Dầy trogng thời điểm hiện nay.  
UBND tỉnh Nam ĐỊnh cần chỉ đạo chính quyền cấp huyện và xã phối hợp với các ngành liên quan và các gia đình đang trực tiếp trông nom, bảo vệ di tích xây dựng Đề án quản lý đề từng bước giải quyết tình hình nêu trên.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác