Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình

Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Tờ trình số 193/TTr-BVHTTDL ngày 29/9/2015 của Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Ngày 06 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành, gồm các hoạt động: Ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình gồm 44 thành viên đại diện các Bộ, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan; Phê duyệt Đề cương Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình (Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2015); Tổ chức 03 phiên họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập thông qua Đề cương và xây dựng dự thảo Quy chế; Tổ chức 02 Hội thảo tham vấn với sự tham gia của các cơ quan bộ, ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình để góp ý cho dự thảo đề cương Quy chế; Thảo luận về dự thảo Quy chế với 63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2015; Đăng dự thảo Quy chế trên website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến rộng rãi. Gửi công văn số 3228/BVHTTDL-GĐ ngày 10 tháng 8 năm 2015 và công văn số 3448/BVHTTDL-GĐ ngày 20 tháng 8 năm 2015 tới 20 bộ, ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin ý kiến góp ý cho Dự thảo .
Trên cơ sở ý kiến đồng thuận và góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy chế. Theo đó, nội dung dự thảo quy chế gồm 03 chương, 15 điều.
Chương I: Những quy định chung, gồm 5 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định các vấn đề chung trong việc phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình; Chương II: Những quy định cụ thể, gồm 8 Điều (từ Điều 6 đến Điều 13) quy định các vấn đề cụ thể trong hoạt động phối hợp liên ngành; Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (từ Điều 14 đến Điều 15).
Cơ quan soạn thảo cũng đã tiếp thu ý kiến của các Ban, Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và chỉnh sửa trực tiếp vào Dự thảo.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác