Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT- BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện ngày 19/5/2015.
Theo đó, Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thư viện.
Thông tư gồm 4 chương, 12 điều, được áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư liên tịch là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chuyên ngành thư viện đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ sở, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cũng có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức chuyên ngành thư viện.
Chương I Thông tư quy định cụ thể mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện và các tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện.
Chương II Thông tư quy định cụ thể về “Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp” đối với Thư viện viên hạng II, hạng III, hạng IV (về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và việc thăng hạng chức danh Thư viện viên hạng II, hạng III).
Chương III đưa ra các quy định về nội dung bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp (nguyên tắc, các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp; cách xếp lương).
Chương IV là điều khoản thi hành.
Thông tư liên tịch được ban hành có nhiều quy định mới, cụ thể, rõ ràng mang lại lợi ích về nhiều khía cạnh. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thông tư là công cụ để bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với viên chức ngành thư viện. Đối với các thư viện, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Thông tư là căn cứ để tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngành thư viện. Đối với nhân viên thư viện, Thông tư đưa ra những tiêu chí cụ thể để có động lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao tri thức nhân dân. Thông tư được ban hành cũng tạo cơ hội để người sử dụng thư viện được phục vụ chuyên nghiệp hơn, góp phần nâng cao trình độ dân trí, xây dựng và phát triển nhân cách con người VN, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác