Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

(Cinet) - Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật… tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức sẽ được chi trả mức thù lao cụ thể theo quy định.
 
Quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp - ảnh 1
Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật… tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức sẽ được chi trả mức thù lao cụ thể theo quy định. (Ảnh: VOV)

Ngày 22/6, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 2194/QĐ-BVHTTDL quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
Quy định áp dụng cho Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020.
Bên cạnh các quy định chung về đối tượng hưởng thù lao, nguyên tắc chi thù lao, điều kiện chi thù lao, Quy định cũng nêu rõ cách tinh thù lao cụ thể áp dụng đối với từng đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật…
Quy định nêu rõ, người đứng đầu cơ quan chủ trì, tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
KA
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác