Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Theo đó, Nghị định được nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ với các quan điểm cơ bản như sau:
Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác phải phù hợp với các quy định của Bộ luật Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009.
Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác phải đáp ứng yêu cầu thi hành các Điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên và các cam kết của Việt Nam về việc tham gia Tổ chức thương mại thế giới.
Nghị định mới kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 hiện còn đang phù hợp, sửa đổi một số quy định không phù hợp, bổ sung một số quy định mới.
Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác phải đưa ra các quy định phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện.
Về nội dung dự thảo Nghị định:
Nghị định có tên gọi là “Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác”.
Dự thảo Nghị định có bổ sung một số chức danh sáng tạo, thay đổi tên gọi của một số chức danh cho phù hợp với thực tế; chính sửa, bổ sung và cụ thể hóa một số thể loại và quy mô tác phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên cơ sở vẫn đảm bảo về cơ bản tương quan giữa các thể loại, chức danh sáng tạo, thang bậc nhuận bút đã được quy định tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP và trên cơ sở thực tiễn.
Dự thảo Nghị định chia thành 5 chương, gồm 14 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng và mức nhuận bút, thù lao so với Nghị định số 61/2002/NĐ-CP cho phù hợp với quy định của với các quy định của Bộ luật Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và phù hợp với thực tiễn.
Chương I gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chủ thể được hưởng nhuận bút, thù lao, nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao.
Chương II gồm 2 điều, Điều 5 và Điều 6, quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh.
Chương III gồm 2 điều, Điều 7 và Điều 8, quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh.
Chương IV gồm 4 điều, từ Điều 9 đến Điều 12, quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
Chương V gồm 2 điều, Điều 13 và Điều 14, quy định về điều khoản thi hành.
Dự thảo Nghị định đã được xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và sau khi tổ chức lấy ý kiến đã có tổng số trên 60 cơ quan, tổ chức có văn bản góp ý, trong đó có 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Nhiều cơ quan, tổ chức có góp ý với một số điều khoản cụ thể tại Dự thảo Nghị định, Ban soạn thảo, Tổ chức biên tập đã nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo.
BTV
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác