Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã có ý kiến chỉ đạo việc Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
 
Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - ảnh 1
Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô. (Ảnh: btlsqg)

Cụ thể, tại Văn bản số 827/BVHTTDL-MTNATL ngày 06/3 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTTDL đã có ý kiến như sau:

Cơ bản nhất trí với nội dung Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng theo nội dung tờ trình tại Công văn số 916/UBND-VXI ngày 17/2/2017. Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh, sửa chữa một số nội dung:

Hoàn thiện lại tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí nội dung cho phù hợp với lịch sử, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh với tinh thần đúng đắn, khoa học và chặt chẽ.

Điều chỉnh Khái niệm tượng đài, tranh hoành tráng được hiểu trong Quy hoạch này gồm những hình thức công trình nào để bao đảm được các nội dung trong Quy hoạch.
 
Bộ VHTTDL cũng nhất trí cơ bản với danh sách đề xuất các công trình cần sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp; Căn cứ vào điều kiện kinh phí và mức độ cấp bách của công trình để có lộ trình thực hiện phù hợp.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL đề nghị bỏ 08 công trình trong danh sách đề nghị xây mới vì không đúng tiêu chí gồm: Biểu tượng vinh danh giá trị văn hóa đất nước, con người huyện Hoành Bồ; Tượng đài Vua Lê Thái Tổ; Tranh hoành tráng về Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới; Cụm tranh hoành tráng về văn hóa các dân tộc và thể hiện quá trình hình thành, phát triển hướng tới tương lai của tỉnh Quảng Ninh; Tranh hoành tráng tôn vinh những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Cô Tô; Cụm tranh hoành tráng vinh danh giá trị văn hóa, lịch sử và hướng tới tương lai huyện Hà Hải, huyện Ba Chẽ và Biểu tượng vinh danh giá trị văn hóa đất nước con người huyện Bình Liêu./.

AV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác