Quy hoạch khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Quy hoạch khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn:internet
(Cinet)- Sau khi nhận được công văn của Sở VHTTDL Đà Nẵng đề nghị thỏa thuận Quy hoạch các địa điểm khảo cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Bộ VHTTDL đã xem xét và có ý kiến tại văn bản số 184/BVHTTDL-DSVH.
Theo đó, về cơ sở pháp lý cần bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành của thành phố Đà Nẵng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành khác liên quan đến Quy hoạch. Về đối tượng cần bổ sung các địa điểm khảo cổ học thuộc quận Thanh Khê, huyện Hoàng Sa (đặc biệt là các địa điểm khảo cổ học dưới nước thuộc huyện Hoàng Sa) vào Quy hoạch để có phương án bảo vệ và phát huy giá trị các địa điểm khảo cổ đó.
Ngoài ra, đề nghị bám sát quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa cần bổ sung: Ranh giới, diện tích của tất cả các địa điểm khảo cổ và cần được xác định trên bản đồ địa chính hoặc được xác định tọa độ các điểm góc của mỗi địa điểm khảo cổ để các quy hoạch khác có thể dễ dàng tham khảo điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch khảo cổ.
Nội dung Quy hoạch xác định có 35 địa điểm khảo cổ trên địa bàn 06 quận, huyện nhưng Quy hoạch chỉ chọn 15 địa điểm khảo cổ để lập Quy hoạch. Để đảm bảo tính toàn diện, 20 địa điểm còn lại vẫn cần đặt trong Quy hoạch để giám sát hoặc thăm dò khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch cũng cần bổ sung việc nghiên cứu, thăm dò những địa điểm gắn với các trung tâm, các sự kiện đã xảy ra trong lịch sử thành phố Đà Nẵng để phát hiện các địa điểm có khả năng có di tích, di chỉ khảo cổ phải đưa vào trong Quy hoạch để bảo vệ, nghiên cứu, thăm dò, khai quật.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác