Quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên

Quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên - ảnh 1
Một trong những di tích thuộc di tích Tây Sơn Thượng Đạo
tỉnh Gia Lai
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã ban hành văn bảo số 1759 & 1760/BVHTTDL ngày 17/5 về thỏa thuận chủ trương quy hoạch tổng thể, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích tại tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên.
Sau khi nhận được Công văn số 995/UBND-TH ngày 07 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và Công văn số 1653/UBND- KGVX ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo thuộc thị xã An Khê, huyện Kon Chro, huyện Kbang và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Bộ VHTTDL đã nghiên cứu, xem xét và có ý kiến thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế để bảo tồn, phát huy giá trị di tích và chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tây Sơn Thượng Đạo, tỉnh Gia Lai.
Hai di tích nêu trên là những di tích quan trọng nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên, vì thế Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND các tỉnh cần lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực hành nghề để lập quy hoạch cho những di tích này.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác