Quy hoạch tổng thể di tích QGĐB Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn

(Cinet) - Ngày 19/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) đã có Công văn số 236/ BVHTTDL-DSVH gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích QGĐB Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội).
 
Quy hoạch tổng thể di tích QGĐB Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn - ảnh 1
Chùa Thầy. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 7140/UBND- KGVX ngày 15/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Di tích Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014. Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Bộ VHTTDL kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; đồng thời, cho phép Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích nêu trên.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác