Quyết định số 184/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01: Triển khai Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật

(Cinet)- Quyết định số 184/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01 của Bộ VHTTDL về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn và Quyết định số 4426/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế Phòng Văn học thuộc Cục Văn hoá cơ sở về Cục Nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 2978/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai thực hiện Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2978/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 01/01/2014 đến khi kết thúc Đề án.

Cũng theo Quyết định, kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật - Lĩnh vực Văn học để triển khai Đề án 844/QĐ-TTg đã được Bộ Tài chính cấp phê duyệt chuyển về Cục Nghệ thuật biểu diễn.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác