Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01: Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Cinet) - Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01: Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - ảnh 1

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Quy hoạch phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đó là: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn  đến năm 2030, phát triển ngành điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện d dại và hội nhập, mang  đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Từng bước phấn đấu xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh mạnh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Cụ thể, về xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật điện ảnh: Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật điện ảnh trong cả nước phù hợp với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ điện ảnh tiên tiến của thế giới. Phấn đấu đến năm 2030 trang bị hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật điện ảnh hiện đại, đồng bộ đảm bảo sự phát triển vững chắc và hài hòa của điện ảnh Việt Nam.

Đầu tư phát triển các trung tâm điện ảnh tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực; phát triển sản xuất, phát hành và phổ biến phim; nghiên cứu khoa học và lưu trữ điện ảnh; tổ chức các Liên hoan phim, sự kiện điện ảnh lớn trong nước và quốc tế.

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khoảng từ  1-2 cụm rạp chiếu phim với trang bị kỹ thuật phù hợp, đạt tiêu chuẩn. Quy hoạch, sắp xếp trung tâm phát hành phim và chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện tốt hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phù hợp cho Đội chiếu phim lưu động ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn...    

Về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ điện ảnh: Quy hoạch nêu rõ, xây dựng đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế mỹ thuật, họa sỹ hóa trang, diễn viên, chuyên gia kỹ  thuật công nghệ, nhà lý luận phê bình, nhà sản xuất phim, nhà phát hành phim, nhà quản lý điện ảnh được đào tạo chuyên sâu, có đủ trình độ và năng lực phát triển nền điện ảnh Việt Nam dân tộc, hiện đại, nhăn văn. Phấn đấu đến năm 2030,  Điện ảnh Việt Nam có đội ngũ sáng tác, sản xuất phim có trình độ chuyên môn cao trong khu vực Đông nam Á và châu Á, trong đó có những tài năng được quốc tế công nhận.

Để đạt được những mục tiêu trên đây, quy hoạch cũng nêu lên những giải pháp thực hiện, cụ thể là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho đầu tư p hát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực điện ảnh; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh; Quán triệt nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển điện ảnh.

Về tổ chức thực hiện: Quy hoạch nêu rõ, Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các  Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực  hiện Quy hoạch; định kỳ 03 năm một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kịp thời kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung khi cần thiết; Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh, đảm bảo thực hiện Quy hoạch.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác