Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 20/02: Phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước

(Cinet) - Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 20/02 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Dự án công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước.

Dự án công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước từ năm 2012 trở về trước, nhằm xây dựng một bộ sách gồm 367 tác phẩm của 121 tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước đã công bố trong 3 đợt (2001, 2007 và 2012), thành 166 tập sách.

Theo đó, Dự án sẽ hướng tới những mục tiêu cơ bản sau đây: Phản ánh sâu sắc và toàn diện cuộc sống và con người Việt Nam thời kỳ đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, qua đó phản ánh thành tựu văn học cách mạng hùng hậu, khẳng định diện mạo hoàn chỉnh mang tính hệ thống về một thời kỳ lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Bộ sách mang tên "Tổng tuyển tập về văn học cách mạng Việt Nam" được biên soạn nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, đồng thời góp phần quảng bá, lưu trữ các tác phẩm văn học có giá trị cao được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Bộ sách là ấn phẩm đến với các tầng lớp bạn đọc thông qua hệ thống thư viện, các Hội văn học nghệ thuật địa phương, các Trung tâm lưu trữ, các trường văn hóa nghệ thuật và các trường phổ thông trên cả nước; đặc biệt là nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức, nghiên cứu, tiếp cận các giá trị văn chương của nhân dân. Đồng thời, đây là dữ liệu tin cậy, chuẩn xác để góp phần giao lưu, quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.

Nội dung của Dự án: Công bố và phổ biến (gồm sưu tầm, biên soạn, biên tập, xuất bản và phát hành trọn bộ sách) các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước, bao gồm 367 tác phẩm, tổ chức lại thành một số đầu sách; ở các thể loại văn học: Tiểu thuyết, truyện ngắn, lý luận phê bình, thơ và thể loại khác của 121 tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học đã được công bố 3 đợt (2001, 2007 và 2012).

Số lượng phát hành là 2.400 bản/đầu sách, được biên soạn, biên tập, công bố, phổ biến thống nhất về quy cách, khổ giấy, mỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo quy định để khẳng định sự tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với các tác giả đoạt giải thưởng cao quý.

Đối tượng thụ hưởng dự án là các bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm đến văn học nghệ thuật, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhân dân và chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các trung tâm văn hóa, xã hội; các viện chuyên ngành và các nhà chuyên môn nghiên cứu; hệ thống các trường đại học, các cơ quan báo chí và các học viện tuyên truyền báo chí của hệ thống công tác văn hóa, tư tưởng từ Trung ương đến địa phương (cấp tỉnh).

Thời gian triển khai Dự án công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được Giải thưởng Nhà nước sẽ được thực hiện trong vòng 02 năm (2014 - 2015). Nguồn kinh phí thực hiện Dự án là 36.177 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương giao Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức và thực hiện.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác