Quyết định xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực VHNT đến năm 2015”.

Quyết định xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực VHNT đến năm 2015”. - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 3018/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến năm 2015”.
Đề án do Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện nhằm đề xuất những nhiệm vụ, nội dung, phương thức và giải pháp đào tạo bồi dưỡng và phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; xây dựng kế hoạch tổng thể, từng giai đoạn về đào tạo, bồi dưỡng tài năng phù hợp với đặc thù ngành, chuyên ngành đào tạo; đề xuất giải pháp tăng cường các điều kiện phục vụ việc dạy và học đối với các tài năng trong các trường văn hóa nghệ thuật ; đồng thời đề xuất chế độ, chính sách đối với việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng và sử dụng tài năng sau đào tạo.
Các nội dung chính của Đề án bao gồm: Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí triển khai Đề án; Dự thảo Đề cương Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Xin ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập về Đề cương và mẫu phiếu, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề cương Đề án; hoàn chỉnh mẫu phiếu điều tra, phân công công việc; Tiến hành khảo sát một số cơ sở đào tạo ở một số địa phương; đôn đốc các đơn vị điều tra, thu thập, phân tích đánh giá số liệu; Viết các chuyên đề của Đề án; Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ nhất và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án; Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và tiếp thu ý kiến Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 3; Gửi Công văn lấy ý kiến góp ý Đề án của các Bộ; Tiếp thu ý kiến của các Bộ và đơn vị liên quan hoàn thiện tổng thể Đề án lần thứ 4 và Báo cáo Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ; Hoàn chỉnh Đề án và hoàn thành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.
Thông qua Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến năm 2025” nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, văn nghệ sĩ và trở thành lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật ở thế hệ kế tiếp; tạo cơ sở vững chắc để đổi mới cơ bản và toàn diện sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam thời kỳ hội nhập.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác