Rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ - ảnh 1
Cuộc họp rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL
thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

(Ảnh: Đình Hiếu)
(Cinet)- Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã chủ trì cuộc họp rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước.
Theo báo cáo tại cuộc họp của đồng chí Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó Thường trực của Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung cho thấy: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước, ngày 14/01/2015 Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ. Đến nay, một số nhiệm vụ tại Kế hoạch đã được các đơn vị chủ trì tích cực triển khai. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như tính khả thi một số nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của Bộ cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế cũng như khả năng đảm bảo hoàn thành, từ đó cần tiến hành rà soát, sửa đổi, đề xuất và trình Bộ trưởng quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch hành động cho sát hơn với tình hình thực tế.
Tại cuộc họp, các đồng chí trong Tổ công tác đã góp ý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ do Vụ Pháp chế tổng hợp.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vương Duy Biên yêu cầu việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP tập trung vào Phụ lục 1 của Kế hoạch đối với các văn bản, đề án do Bộ VHTTDL chủ trì. Thứ trưởng giao Vụ Pháp chế sắp xếp lại danh mục các văn bản, đề án theo nhóm các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học trong Phụ lục Kế hoạch hành động của Bộ. Đồng thời, tổng hợp ý kiến đề xuất, góp ý của các thành viên tổ công tác, gửi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trong tháng 8 trước khi trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác