Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du. - ảnh 1
Lễ Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (nguồn: internet)
(Cinet)- Quyết định số 522/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2016 về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du.
Danh sách các tập thể và cá nhân được tặng bằng khen bao gồm:
I. Tập thể
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh;
2. Báo Hà Tĩnh;
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh;
5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh;
6. Cán bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
7. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh;
8. Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.
II. CÁ NHÂN
1.Ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Kỷ niệm;
2. Ông Nguyễn Thiện, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm;
3. Ông Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm;
4. Ông Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm;
5. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm;
6. Ông Nguyễn Tùng Lĩnh, Trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
7. Ông Trịnh Ngọc Châu, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
8. Ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn  Du, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
9. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
10. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác