Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020 - ảnh 1
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,
TS. Hoàng Minh Khánh trao chứng chỉ TN cho 15 học viên khóa đào tạo ngắn hạn
của Đoàn Xiếc Quốc gia CHDCND Lào.
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020 (Quyết định số 758/QĐ-BVHTTDL).
Đề án nhằm đề xuất những nhiệm vụ, nội dung tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch hàng năm, tổng thể về liên kết, hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài.
Đề xuất giải pháp tăng cường các điều kiện phục vụ công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của phòng/bộ phận phụ trách công tác hợp tác quốc tế; Nâng cao năng lực bộ phận hợp tác quốc tế đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác hợp tác quốc tế của các đơn vị; Tìm kiếm và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Lựa chọn, đầu tư xây dựng một số cơ sở đào tạo điển hình về hợp tác quốc tế ở cả hệ đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề; triển khai thí điểm các chương trình đào tạo chất lượng cao ở một số ngành/chuyên ngành/nghề đào tạo.
Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung thực hiện, cụ thể như sau:
Trình lãnh đạo Bộ Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí triển khai Đề án.
Dự thảo Đề cương Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Xin ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập, hoàn chỉnh Đề cương và mẫu phiếu; phân công công việc.
Tiến hành khảo sát một số cơ sở đào tạo; Điều ta, thu thập, tổng hợp, phân tích đánh giá số liệu; Viết các chuyên đề của Đề án; Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ nhất và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án; Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần thứ 2.
Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án lần thứ 2 và tiếp thu ý kiến Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 3.
Họp thẩm định dự thảo Đề án lần thứ 3 và hoàn thiện Đề án lần cuối.
Yêu cầu hướng việc xây dựng Đề án vào việc phân tích kỹ và đánh giá đúng thực trạng công tác hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ để làm cơ sở xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy có hiệu quả công tác này trong bối cảnh mới, phù hợp với Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp.
Vụ Đào tạo cần phốp hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng Đề án.
Đề án xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
T.H  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác