Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội 2016

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội 2016 - ảnh 1
(Cinet)- Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.  
Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội ở địa phương.
Tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; có phương án phòng, chống thảm họa thiên tai, cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội.
Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định... Không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam trong các khu di tích, khu thờ tự...
Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; kiên quyết không để các hành vi bạo lực, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc… diễn ra trong lễ hội.
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Bộ VHTTDL về công tác lễ hội và các vấn đề có liên quan đến nội dung được đề cập tại Chỉ thị này.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.
Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ và các Cục, Vụ chức năng liên quan, hướng dẫn các Sở VHTTDL; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chỉ thị.
Yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (qua Cục Văn hóa cơ sở) và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác