Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016 - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 155/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 19 tháng 1 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.
Thực hiện theo Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tằng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản của Bộ VHTTDL về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc  Trung ương:
Chỉ đạo các Sở, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo hoạt động lễ hội an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.
Chỉ đạo Ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức lễ hội và Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.
Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm diễn ra trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Bộ VHTTDL thành lập một số đoàn công tác đi kiểm tra các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, mừng Đảng, đón xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại một số địa phương trước, trong và sau tết Nguyên đán.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác