Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án đã ban hành Kế hoạch số 436/KH-BCĐ về việc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.
Theo đó, Kế hoạch gồm 8 nội dung hoạt động sau:
1. Tổ chức lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ để hoàn thiện các Báo cáo kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; chính sách thuế ưu đãi đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; hoàn thiện pháp luật về Chế độ nhuận bút, thù lao; hoàn thiện hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam;
2. Hỗ trợ thúc đẩy thành lập Tổ chức bảo vệ quyền của người biểu diễn;
3. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan;
4. Tổ chức 6 hội thảo, hội nghị về quyền tác giả, quyền liên quan: Trong lĩnh vực âm nhạc thuộc nhóm quyền cấp phép của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc; Trong lĩnh vực văn học thuộc nhóm quyền cấp phép của Trung tâm quyền tác giả văn học; Trong lĩnh vực sao chép tác phẩm thuộc nhóm quyền cấp phép của Hiệp hội quyền sao chép; Trong lĩnh vực ghi âm, ghi hình thuộc nhóm quyền cấp phép của Hiệp hội công nghiệp ghi âm; trong lĩnh vực biểu diễn: Hỗ trợ ban vận động thành lập Hiệp hội tổ chức Lễ ra mắt, thông qua chương trình hành động của ban vận động;
5. Xây dựng hệ thống phần mềm đối soát, quản lý số hóa cơ sở dữ liệu tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, đối tượng quyền liên quan: xây dựng hệ thống số hóa cơ sở dữ liệu của Hiệp hội quyền sao chép phục vụ hoạt động cấp phép thu và phân phối tiền bản quyền, của Trung tâm quyền tác giả văn học phục vụ hoạt động cấp phép thu và phân phối tiền bản quyền; Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc phục vụ hoạt động cấp phép thu và phân phối tiền bản quyền; xây dựng phần mềm đối soát phục vụ hoạt động cấp phép thu và phân phối tiền bản quyền;
6. Xuất bản tài liệu, tờ rơi, xây dựng chương trình truyền thông tuyên truyền thực thi tốt các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức điều tra xã hội học về nhận thức, hiểu biết của các tổ chức, cá nhân sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và công chúng về pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
7. Tổ chức nghiên cứu làm việc tại các nước có kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật,quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và về hoạt động đại diện tập thể QTG,QLQ;
8. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
 CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác