Tăng cường quản lý, sử dụng, lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội

Tăng cường quản lý, sử dụng, lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội - ảnh 1
Tăng cường quản lý, sử dụng, lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ trong các cơ sở
tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội
. (Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Văn bản số 5165/BVHTTDL-VHCS ngày 17/12/2015 của Bộ VHTTDL gửi Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường quản lý, sử dụng, lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội.
Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ giá trị và hình ảnh đồng tiền Việt Nam. Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2014 và 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực phối hợp nhằm tăng cường quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ đúng các quy định của Nhà nước, đặc biệt là sử dụng hợp lý tiền có mệnh giá nhỏ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.
Để tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và việc sử dụng hợp lý tiền có mệnh giá nhỏ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội theo đúng các quy định của pháp luật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ đúng quy định, đặc biệt là việc sử dụng, lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ tại các công trình tín ngưỡng, lễ hội.
Văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (ngày 30 tháng 12 năm 2015).
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp, ban hành văn bản để kịp thời triển khai.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác