Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc - ảnh 1
Lớp tập huấn nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và
phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành về lĩnh vực Âm nhạc cho giảng
viên, giáo viên các cơ sở đào tạo VHNT và các trường có đào tạo ngành Sư phạm
Âm nhạc trong cả nước.
(Cinet)- Quyết định số 2596/QĐ-BVHTTDL ngày 04/8 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc (Thanh nhạc) cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước.
Với mục đích nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành về lĩnh vực Âm nhạc (Thanh nhạc) cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và các trường có đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc trong cả nước, góp phần đổi mới về cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới về chương trình, giáo trình giảng dạy ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy về lĩnh vực âm nhạc tại các trường Văn hóa nghệ thuật trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý và giảng dạy nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
Bộ VHTTDL đã giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành trong lĩnh vực Âm nhạc (Thanh nhạc) cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trong cả nước.
Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Khái quát hiện trạng về hoạt động đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nói chung và đào tạo thanh nhạc ở Việt Nam nói riêng; nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình, tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc, thanh nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; các nội dung, kiến thức cơ bản trong đào tạo ngành Thanh nhạc, gồm: Nhiệm vụ và ý nghĩa của việc luyện giọng; luyện thanh (vocalize); lựa chọn chương trình giảng dạy đối với từng trình độ; nội dung chuyên sâu về âm nhạc tiền cổ điển, loại hình âm nhạc tăng cường cả về số lượng và chất lượng trong đào tạo ở trình độ  trung cấp và những năm đầu của trình độ cao đẳng, đại học; các bài tập thực hành và 100 câu hỏi trong lĩnh vực đào tạo ngành Thanh nhạc, những ưu, nhược điểm và giải pháp nâng cao đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc và ngành Sư phạm âm nhạc; đạo đức nghề nghiệp trong giảng dạy và học tập đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; thảo luận và đi thực tế…
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác