Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da - ảnh 1
Ảnh minh họa/internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2408/BVHTTDL-DSVH ngày 17/6/2015 gửi Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
Sau khi nhận được Tờ trình số 944/TTr-SVHTTDL ngày 25/5/2015 của Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục sân vườn nội bộ thuộc Di tích lịch sử cách mạng Ca Da, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, Bộ VHTTDL đã xem xét và có ý kiến thẩm định như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ca Da (hạng mục: tôn tạo sân vườn nội bộ). Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích, khu vực tôn tạo sân vườn và các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa, bao gồm: Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
CN
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác