Thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cổng đền Trình thôn Yến Vĩ

Thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cổng đền Trình thôn Yến Vĩ - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3055/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Theo đó, sau khi nhận được Công văn số 1936/VHTTDL-QLDS ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ VHTTDL đã xem xét và có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng đền Trình, thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Bộ VHTTDL cũng lưu ý một số nội dung: Không viết chữ trên bốn trụ cổng và trên hai lối vào hai bên. Nội dung đại tự treo trên lối đi giữa phải được cơ quan có thẩm quyền về văn hóa thẩm định và chữ viết sử dụng chữ quốc ngữ; Không đắp mặt nguyệt trên bờ nóc công trình.
Bộ VHTTDL có ý kiến để Sở VHTTDL thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
Đền Trình, tên chữ là Ngũ Nhạc Linh Từ tên dân gian thường gọi là Đền Trình, một di tích lịch sử văn hoá trong khu thắng cảnh Hương Sơn. Trước đó, tháng 5/2015, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1946/BVHTTDL-DSVH thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yến Vĩ để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác