Thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích nhóm B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

(Cinet) – Bộ VHTTDL có ý kiến thm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án bảo tn, tu bổ và phát huy giá trị di tích nhóm B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3783/BVHTTDL-DSVH ngày 21/9/2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích nhóm B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn để tạo thành địa điểm tham quan du lịch hoàn chỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.
Thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích nhóm B, C, D thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam - ảnh 1
Thánh địa Mỹ Sơn. Nguồn: http://mysonsanctuary.com.vn

Đối với một số phương án tu bổ, phục hồi di tích (tại phần 4 của Báo cáo), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý tỉnh Quảng Nam cần bổ sung công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xử lý chất độc hóa học vào nội dung của dự án.

Đồng thời, cần đánh giá hiện trạng để làm cơ sở xác định phương án loại bỏ rêu mốc, cây cỏ mọc trên thân tháp; việc sử dụng các loại hóa chất đế bảo quản, chống nấm, rêu mốc, diệt cây phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sinh thái.

Việc sử dụng vật liệu mới cần đảm bảo sự tương thích với vật liệu cũ. Khi sử dụng chất kết dính thực vật, vôi vữa và bột gạch phải được nghiên cứu các thông số lý, hóa chính xác, cụ thế trước khi ứng dụng.

Đối với những hạng mục di tích chưa đủ cơ sở khoa học để tu bổ, phục hồi cần phải tổ chức khai quật khảo cổ đế bổ sung thêm tài liệu.

Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, dự án thuộc đối tượng hỗ trợ ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác