Thẩm định các Báo cáo NCTKT Bảo tồn, tu bổ Khu di tích Nhà tù Côn Đảo

Thẩm định các Báo cáo NCTKT Bảo tồn, tu bổ Khu di tích Nhà tù Côn Đảo - ảnh 1
Trại Phú Thọ - Nhà tù Côn Đảo (Nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 933/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu về việc thẩm định các Báo cáo NCTKT Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích thuộc Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 193/SVHTTDL-KHTC, Công văn số 194/SVHTTDL-KHTC và Công văn số 195/SVHTTDL-KHTC ngày 17/02/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thỏa thuận hồ sơ bản vẽ bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích: Trại 1 (Trại Phú Thọ), Trại 4 (Trại Phú Tường) và Sở Lò Vôi, thuộc Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo 03 di tích nêu trên).
Sau khi xem xét, Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:        ’
1. Thống nhất với nội dung 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bao gồm: Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích Trại 1 (Trại Phú Thọ), với các hạng mục: tu bổ, tôn tạo cống - tường rào - chòi gác, nhà giam 1A, nhà giam 1B, nhà giam cầm cố (Phòng 9), trạm xá, nhà trật tự; phục hồi khu biệt lập kiểu Mỹ, nhà bếp, nhà ăn; bảo quản nền móng nhà tạm. Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích Trại 4 (Trại Phú Tường), với các hạng mục: tu bổ, tôn tạo cống - tường rào, 02 nhà giam, trạm kiếm soát; phục hồi nhà bếp, nhà bệnh xá. Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích Sở Lò Vôi, với các hạng mục: tu bổ, tôn tạo nhà giam, lò nung vôi; xây dựng nhà trưng bày bổ sung và hạ tầng kỹ thuật.
Bộ VHTTDL đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lưu ý một số vấn đề sau: Cần quan tâm đến việc xử lý cỏ, rêu để tôn tạo sân vườn của các di tích; Củng cố cơ sở khoa học của việc phục hồi các hạng mục: khu biệt lập kiểu Mỹ, nhà bếp, nhà ăn (thuộc di tích Trại 1) và nhà bệnh xá (thuộc Trại 4); Nghiên cứu điều chỉnh mặt bằng công trình nhà trưng bày bổ sung tại di tích Sở Lò Vôi đảm bảo phù hợp công năng trưng bày, quy trình tham quan và hình thức kiến trúc đơn giản, tránh tương phản với không gian di tích; Bổ sung vào hồ sơ các căn cứ pháp lý hiện hành về di sản văn hóa, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định về thành phần hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
T.Thủy
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác