Thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên

Thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên - ảnh 1
Thềm điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 140/BVHTTDL-KHTC ngày 18/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 11043/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về sự cần thiết đầu tư: Chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long phù hợp với nội dung Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500) đã được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Xây dựng. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo chủ trương đầu tư cần nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung sau:
Về cơ sở pháp lý: Bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Về nội dung dự án: Trong quá trình di dời Nhà Cục tác chiến về vị trí mới cần phải có sự giám sát khảo cổ để kịp thời có phương án xử lý khi phát hiện di tích, di vật.
Về nguồn vốn thực hiện: Kinh phí thưc hiện dự án đã được HĐND, UBND thành phố Hà Nội bố trí trong kế hoạch vốn là 12 tỷ đồng tại Quyết định 6599/ỌĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 14,95 tỷ đồng. Đề nghị UBND thành phố chủ động bố trí kinh phí đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với tiến độ đã đề ra.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác