Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điếm và giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điếm và giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm - ảnh 1
Một giếng cổ tại làng cổ Đường Lâm. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 741/BVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điếm và giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 440/SVHTT- QLDS ngày 23/02/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận hồ sơ Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điếm và giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (kèm theo hồ sơ và Biên bản họp lấy ý kiến về dự án ngày 09/6/2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thầm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo 17 miếu, điếm và giếng cổ tại Làng cổ Đường Lâm, bao gồm: miếu xóm Giang thôn Mông Phụ; miếu Đông Thịnh thôn Đoài Giáp; miếu xóm Miễu thôn Cam Thịnh; 08 miếu thôn Đông Sàng (xóm chợ 1, xóm chợ 2, xóm Giữa, xóm cống, xóm Hậu Đình, xóm Lếch, xóm Phe Thượng, xóm Đông); giếng xóm Xây thôn Mông Phụ; 03 giếng thôn Đoài Giáp (giếng Đình, giếng xóm Hớm, giếng xóm Lem 1 và 2) và 02 giếng thôn Đông Sàng (giếng xóm Lếch, giếng xóm Cống).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
Do các miệng giếng sau khi tu bổ đều có tấm đan che chắn, nên đối với các thành giếng đá ong cao trên 0,4m (như thành giếng Đình thôn Đoài Giáp, thành giếng xóm cống thôn Đông Sàng) cần được gia cố, tu bổ theo hiện trạng, không xây mới toàn bộ các thành giếng này.
Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ tu bổ miếu xóm Giữa, chi tiết trụ mái Hậu cung miếu xóm Cống và không đắp thêm hoa văn trên cánh tường bờ nóc miếu xóm Hậu Đình, đều thuộc íhôn Đông Sàng.
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ ý kiến trên đây để hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung dự án trước nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành
Trịnh Thủy
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác