Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tường Thụy

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tường Thụy - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tường Thụy
(Cinet)- Văn bản số 4158/BVHTTDL-DSVH ngày 08/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1062/UBND-GTXD ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung: tu bổ Tiền Tế, Hậu cung, Nghi môn, cổng vào; phục dựng đình giữa, hành lang Tả, hành lang Hữu; xây mới nhà khách, nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:
Về căn cứ pháp lý: Bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Lược bỏ Quy chế 05/2003/QĐ-BVHTT vì đã hết hiệu lực thi hành.
Bổ sung bản vẽ mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt bên của đình (gồm Tiền tế, đình giữa, Hậu cung). Làm rõ vị trí các chân tảng tái sử dụng tại đình giữa. Nghiên cứu phương án thoát nước mái đình.
Trong quá trình triển khai thiết kế, cần khảo sát nền móng vị trí dự kiến phục dựng công trình đình giữa, hành lang Tả, hành lang Hữu, đồng thời cần lấy ý kiến nhân chứng, cộng đồng nhân dân địa phương và sưu tầm tư liệu để làm rõ quy mô, hình thức kiến trúc của các công trình trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác