Thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025

Thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025 - ảnh 1
Ảnh minh họa/internet
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 100/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2015 kính trình Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025
Theo đó, ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch là 845ha nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ Khu di tích lịch sử Đền Hùng là 1030ha theo Quyết định 48/2004/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Phù Ninh và Tiên Kiên; Phía Nam giáp xã Thanh Đình và Thụy Vân; Phía Đông giáp xã Vân Phú, Hy Cương và Phù Ninh; Phía Tây giáp xã Tiên Kiên, Chu Hóa và thị trấn Hùng Sơn.
Mục tiêu của Quy hoạch nhằm Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tổ chức các hạng mục công trình xây dựng mới để tạo lập các không gian tưởng niệm, tôn vinh các vua Hùng và các bậc tiền nhân thời đại Hùng Vương, đưa Khu di tích lịch sử Đền Hùng thành một điểm du lịch hấp dẫn, thành phần quan trọng nhất của thành phố Việt Trì, thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư và khu vực cảnh quan xung quanh; tổ chức hệ thống hạ tầng phù họp với các giai đoạn bảo tồn và tôn tạo khu di tích. Định hướng kế hoạch tổng thể quản lý và đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Xác định lộ trình và các nhóm giải pháp chính để triển khai các dự án. Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng.
Đối tượng nghiên cứu gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng bao gồm các công trình di tích lịch sử văn hóa, khảo cổ và cảnh quan thiên nhiên xung quanh; Các giá trị văn hóa phi vật thể bao gồm lễ hội truyền thống, tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thuyết dân gian, dân ca...; Các yếu tố liên quan về kinh tế - xã hội, dân cư, môi trường, các thể chế và chính sách có liên quan; Thực trạng đầu tư xây dựng tại khu di tích.
Nội dung nghiên cứu gồm: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá; Dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch; Quan điểm, mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của quy hoạch tổng thể di tích; Xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích, khu vực cảnh quan thiên nhiên, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực đã xây dựng và khu vực xây dựng mới; Các định hướng phát triển của khu di tích; Dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong khu vực quy hoạch tổng thể di tích; Đề xuất các dự án thành phần, phân kỳ đầu tư, thứ tự ưu tiên các dự án thành phần và nguồn vốn đầu tư cho các nhóm dự án; Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể di tích.
Triển khai lập Đồ án Quy hoạch di tích, tổ chức hội nghị, hội thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ/Ngành Trung ương trong quý III năm 2015; Hoàn thiện Đồ án Quy hoạch di tích trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong năm 2015.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác