Thành lập Ban Biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015)

Thành lập Ban Biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015) - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 1657/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Ban Biên soạn Biên niên Lịch sử Bộ VHTTDL (1945-2015).
Theo đó, Ban Biên soạn gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VHTTDL- Trưởng ban
2. Ông Phan Đình Tân – Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên Thường trực
3. Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên
6. Ông Lê Anh Thơ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL - Ủy viên
7. Ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL - Ủy viên
8. Ông Trịnh Ngọc Chung – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Bộ VHTTDL - Ủy viên
9. Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên
10. Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện - Ủy viên
11. Ông Hoàng Đức Hậu – Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên
12. Bà Trần Tuyết Ánh – Vụ trưởng Vụ Gia đình - Ủy viên
13. Ông Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ KHCNMT - Ủy viên
14. Ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Ủy viên
15. Ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Ủy viên
16. Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên
17. Ông Vũ Xuân Thành – Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên
18. Ông Nguyễn Kiều Linh – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam - Ủy viên
19. Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên
20. Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên
21. Bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên
22. Ông Bùi Nguyên Hùng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Ủy viên
23. Bà Trịnh Thị Thủy – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên
24. Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên
25. Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục MTNATL - Ủy viên
26. Ông Lâm Văn Khang – Phó trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ủy viên
27. Ông Bùi Trung Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền – Văn phòng Bộ VHTTDL - Ủy viên Thư ký.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác