Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, tại Quyết định số 2220/QĐ-BVHTTDL (ngày 14/7) thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 13 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn làm Phó Trưởng ban thường trực.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức soạn thảo Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Tại Quyết định số 2221/QĐ-BVHTTDL (ngày 14/7) thành lập Ban soạn thảo Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 22 thành viên do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn làm Trưởng ban, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL làm Phó Trưởng ban thường trực.
Ban Soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức soạn thảo Chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Ban soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác