​Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020

(Cinet) - Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 3813/QĐ-BVHTTDL ngày 02/10/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.
 
​Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn
Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 gồm 11 thành viên, do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện làm trưởng ban; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm phó trưởng ban.

Tổ giúp việc gồm 04 thành viên do ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển văn hóa theo Nghị quyết, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng phương hướng và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối và hướng dẫn các đơn vị trong Bộ và phối hợp các Bộ, ngành liên quan, các địa phương triển khai tổ chức thực hiện chương trình; Giúp Bộ trưởng đôn đốc các đơn vị, các địa phương trong việc quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 -20120, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong giai đoạn thực hiện Chương trình.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo. Vụ Kế hoạch, Tài chính là đơn vị giúp Ban chỉ đạo làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Gia Linh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác