Thành lập Ban Chỉ đạo tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano – Italia

Thành lập Ban Chỉ đạo tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano – Italia - ảnh 1
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano - Italia.
World Expo (Triển lãm Thế giới), World Cup, Olympics là 3 sự kiện có quy mô lớn nhất thế giới và mang tính toàn cầu. Việt Nam tham gia World Expo từ năm 2000, tính đến nay đã được 3 kỳ chính (5 năm một lần) và 2 kỳ phụ (4 năm một lần) được tổ chức tại Đức, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và đến năm 2015 Việt Nam tiếp tục tham gia World Expo tại Milan, Ý. Từ 2005 đến nay, Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện.  
Theo đó, Ban Chỉ đạo do ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban; Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Phó Trưởng ban cùng 7 thành viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano - Italia.
Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2015 Milano – Italia; chỉ đạo và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano – Italia; phê duyệt các chương trình, kế hoạch, đề án, tổng dự toán kinh phí tổ chức EXPO 2015 Milano – Italia; chỉ đạo sự phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, UBND các địa phương có liên quan thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ EXPO 2015 Milano – Italia.
Phó Trưởng ban Thường trực có nhiệm vụ giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôc đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức; điều hành các công tác chuẩn bị, tham gia EXPO 2015 Milano – Italia, báo cáo Trưởng ban về tiến độ thực hiện; thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng của Bộ, ngành, cơ quan mình để chỉ đạo việc phối hợp, tham gia các hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng cơ quan mình về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm: Phối hợp, chỉ đạo Ban tổ chức trong việc triển khai các nhiệm vụ và hoạt động do Bộ, ngành, cơ quan mình phụ trách liên quan đến công tác chuẩn bị và tham gia EXPO 2015 Milano – Italia; tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo, trường hợp vắng mặt cần ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, ý kiến tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của Bộ, ngành, cơ quan nơi công tác; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu về tiến độ triển khai thực hiện các công việc được giao.
Triển lãm thế giới Expo 2015 sẽ diễn ra tại thành phố Milano (Italia) trong thời gian 06 tháng liên tục (bắt đầu từ ngày 1/5/2015 đến ngày 31/10/2015), trên tổng diện tích 200 hecta, trong đó khu vực dành cho triển lãm là 1,1 triệu m2, khu phụ trợ là 1 triệu m2, với sự tham gia của gần 200 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Dự kiến Expo 2015 sẽ thu hút khoảng 29 triệu lượt khách tham quan.
BTV
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác