Thành lập Ban Cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III

Thành lập Ban Cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định (số 3818/QĐ-BVHTTDL) về việc thành lập Ban Cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Cố vấn Liên hoan Phim quốc tế lần thứ III, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Aruna Vasudev – Tiến sĩ, Chủ tịch Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC);
2. Ông Philip Cheah – Nhà phê bình phim, Nguyên Chủ tịch Liên hoan Phim quốc tế Singapore.
Ban Cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu phim và các chương trình của Liên hoan Phim.
Thù lao của Ban Cố vấn được trích trong kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III. Ban Cố vấn tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.
T.H  
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác