Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên

Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 55/QĐ-BVHTTDL ngày 08/01 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên.
Thành lập Ban Điều phối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối) do ông Nguyễn Ngọc Thiện - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Đức Phong - ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Phó Trưởng ban; ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Phó Trưởng ban.
Ban Điều phối có chức năng giúp Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên kết, hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch tống thể phát triển du lịch Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần tích cực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Tây Nguyên.
Nhiệm vụ và quyền hạn Ban điều phối: Phối hợp hoạt động của ủy ban nhân dân các tỉnh, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc vùng Tây Nguyên trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động liên kết phát triển du lịch của vùng trong từng giai đoạn, thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của toàn vùng và của cả nước;
Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo vùng Tây Nguyên, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, chính quyền địa phương về những giải pháp, cơ chế, chính sách đặc thù phát triến du lịch cho toàn vùng;
Thống nhất chủ trương phát triển du lịch vùng nói chung và của các địa phương nói riêng, từ đó hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch phát triến du lịch phù họp với chủ trương phát triển du lịch toàn vùng.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương trong việc triến khai các kế hoạch, chương trình cụ thế về phát triến du lịch đã thống nhất, phù họp với kế hoạch chung của cả vùng.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác