Thành lập Ban Soạn thảo Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tôc thiểu số Viêt Nam”

Thành lập Ban Soạn thảo Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tôc thiểu số Viêt Nam” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)-  Ban Soạn thảo Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tôc thiểu số Viêt Nam” đã được thành lập theo Quyết định số 1361/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 4 năm 2016.
Theo đó,  Ban Soạn thảo gồm các thành viên:
1. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch - Phó trưởng ban;
3. Bà Phạm Thị Khánh Ngân - Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Sỹ Hải Sơn - Chuyên viên Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;
5. Ông Đinh Quang Kiểm - Chuyên viên phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. Bà Ngô Thị Thơm - Chuyên viên phòng Pháp chế, Gia đình Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
7. Ông Bùi Duy Chiến - Chuyên viên phòng Nếp sống văn hóa Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
8. Đại diện Văn phòng Bộ - Ủy viên;
9. TS. Vũ Tú Quyên - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa học Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
10. Bà Hoàng Thị Vân - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
11. Bà Hoàng Thị Lan - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
12. Ông Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
13. Ông Trần Trí Công - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
14. Bà Lê Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
15. Bà Lưu Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
Ban Soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo Đề án “Tư liệu văn hoá các dân tộc thiếu số Việt Nam” đúng tiến độ, quy trình theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác