Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống

Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3070/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Văn bản căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án của các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin.
Theo đó, Ban Soạn thảo xây dựng Đề án do ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL là Trưởng ban; ông Nguyễn Hữu Toàn – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL là Phó Trưởng ban cùng 09 ủy viên.
Tổ Biên tập Đề án do ông Nguyễn Hữu Toàn – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL là Tổ trưởng cùng 13 thành viên.
Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng Đề án theo sự phân công của Ban Soạn thảo.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác