Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyên tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020.

Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyên tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3086/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyên tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Ban Soạn thảo Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020, gồm 6 thành viên.
Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban; Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch — Phó Trưởng ban thường trực; Ông Vũ Đức Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban.
Thành lập Tổ Biên tập Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020, gồm 16 thành viên.
Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng; Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ phó; Bà Triệu Thị Thanh Giang - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức-Biên chế Bộ Nội vụ - Tổ phó.
Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập có trách nhiệm xây dựng Dự thảo nội dung Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định của pháp luật báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Cục Bản quyền tác giả theo dự toán được duyệt.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác