Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 1430/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ban soạn thảo gồm 12 thành viên, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra, Bộ VHTTDL – trưởng ban; Tổ biên tập gồm 12 thành viên, ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh Thanh tra, Bộ VHTTDL, Tổ trưởng.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24 và 25 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo để hoàn thành dự thảo Nghị định theo tiến độ và trình Chính phủ tháng 11 năm 2016.
Ban soạn thảo và Tổ biên tập được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và kinh phí hỗ trợ (nếu có) để phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá, tổ chức soạn thảo theo quy định hiện hành.
Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự giải thể sau khi Nghị định này được Chính phủ ban hành.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ biên tập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác