Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng “Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020”

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng “Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020” - ảnh 1
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định (số 3810/QĐ-BVHTTDL) về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng “Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020”.
Theo đó, Ban soạn thảo gồm 12 thành viên, trong đó Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm Trưởng ban. Tổ Biên tập gồm 17 thành viên do ông Vũ Thế Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính làm Tổ trưởng.
Ban Soạn thảo có trách nhiệm xây dựng, thông qua và thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể của các Ủy viên Ban Soạn thảo và Tổ biên tập. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ trưởng xem xét, thông qua và quyết định các nội dung cụ thể của Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020 trước khi ký gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ có liên quan trước ngày 30/11/2014; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban soạn thảo.
Tổ Biên tập có trách nhiệm hoàn thành tốt, kịp thời nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả công việc cụ thể được phân công cho Lãnh đạo đơn vị mình là Ủy viên Ban soạn thảo theo từng lĩnh vực quản lý Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban soạn thảo.  
Về quyền lợi của Ban soạn thảo và Tổ biên tập: Được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện các công việc có liên quan đến xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch 5 năm 2016-2020; Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật và được cung cấp các thông tin có liên quan đến trách nhiệm được giao; Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
T.H
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác