Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chiến lược phát triến các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chiến lược phát triến các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. - ảnh 1
Ảnh minh họa  (Nguồn: internet)
(Cinet)- Quyết định số 4407/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chiến lược phát triến các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ban Soạn thảo gồm 16 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng ban; Ông Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó trưởng ban thường trực; Bà Từ Thị Loan - Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Phó trưởng ban; Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục bản quyền tác giả - Phó trưởng ban.
Ban Soạn thảo chỉ đạo, tổ chức việc xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2031), và có thể huy động thành viên các Bộ, ngành thuộc Quyết định số 2606/QĐ- BVHTTDL ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục, quy định hiện hành.
Tổ thư ký gồm 6 thành viên. Ông Võ Quốc Đoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổ trưởng; Ông Bùi Hoài Sơn - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Tổ phó.
Tổ Thư ký giúp Ban Soạn thảo tổng hợp, triển khai các công việc liên quan trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác